maandag 15 september 2014

Drakenslag (1)

Voor ons game op CRISIS - binnen minder dan 2 maand - zal er een grote slag tussen draken op Dor plaatsvinden. Dit zal in meer dan 20 jaar het eerste, volledig nieuwe, officiële (what's in a name) Schimmen & Schaduwen event zijn.

Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt aan het schilderen van de diverse draken, maar een eerste draft van het achtergrondverhaaltje hebben we al. Niets is definitief, alles kan nog wijzigen ...
De vrouwelijke god Ilmatar(?) en de mannelijke god Njoror(?) hebben in het begin der tijden gestreden voor de invloed over de wolken, de winden en de weerelementen. Ze vochten niet rechtstreeks met elkaar, maar recruteerden beiden hun legers uit de draken en andere creaturen die toen de wereld bevolkten. Door deze tweespalt geraakten de drakenfamilies verdeeld in de  Hugol en de Zorin.

De Zorin moesten het onderspit delven in deze strijd, en als straf en eeuwige schande werd hun het vermogen tot vliegen afgenomen - ze hadden geen recht meer op het gebruik van de lucht en de winden, waardoor zij en al hun nakomelingen zich steeds al kruipend zich moesten voortbewegen.
Zo groot was deze strijd tussen de draken en goden dat hele bergketens, rivieren, vulkanen … hierdoor vorm gekregen hebben. Verschillende restanten van deze strijd zijn nu nog steeds op Dor zichtbaar, en de slag, die gekend werd als de Drakenslag, wordt nog steeds naverteld in talrijke epische gedichten en liederen.

vrijdag 5 september 2014

Suggesties voor nieuwe draken?

Zoals in een vorige post werd vermeld, plannen we een grote Drakenslag in Dor op de komende CRISIS wargamingbeurs.

 Het S&S regelboek vermeldt de volgende draken:
  • Hugol: Ijsdraak, Moerasdraak, Kobaltdraak, Zwarte Draak
  • Zorin: Waterdraak, Zanddraak
We zijn nu op zoek naar nieuwe (non-canon :-)) draken die we in onze Drakenslag kunnen gebruiken. De default kan natuurlijk eenvoudig zijn dat we de D&D toer opgaan en kleuren en metalen gebruiken, maar dat is net iets te makkelijk. We willen drakensoorten die een beetje de S&S sfeer uitstralen. Magmadraak? Steppedraak? Luchtdraak? Jungledraak?

Daarom, suggesties gevraagd!

maandag 1 september 2014

Long time no post ...

We hebben hier lange tijd geen berichten meer gehad. Niet getreurd, het is de bedoeling om de draad terug op te pikken.

Intussen twee aankondigingen:

Op http://hetoogdesmeesters.wordpress.com/ zijn de laatste maanden redelijk wat nieuwe scans van Oog Des Meesters uitgaven uit lang vervlogen tijden verschenen. De moeite om eens te gaan kijken voor hardcore-OdM fans.


Op 1 november organizeren de Tin Soldiers Antwerp hun jaarlijkse beurs CRISIS, die zowat is uitgegroeid tot het grootste miniature wargaming event in deze Europese contreien. Schild & Vriend (mijn spelersgroep die zich met miniature wargaming bezighoudt) zal daar zowaar een game presenteren dat zich in Dor plaatsvindt. Idee is om een grote slag tussen draken en goden uit te beelden zoals die in het begin der tijden zou kunnen plaatsgevonden hebben. We gaan proberen de typische S&S draken erin te verwerken, alsook hier en daar leuke verwijzingen naar S&S er in te bouwen.